top of page

Om oss

hilde_edited.jpg

Hilde Fredriksen

Utdannet psykiatrisk sykepleier og kognitiv terapeut. Erfaring fra spesialisthelsetjenesten, psykisk helsearbeid med barn og unge. Lang erfaring innen kommunalt psykisk helsearbeid, samtaleterapi med fokus på angst, depresjon og søvnproblematikk.

Schedule an Appointment
ruben2_edited.jpg

Ruben Grytten

Utdannet psykiatrisk sykepleier og veileder med mange års erfaring fra arbeid innen akuttpsykiatri, spesialavdeling for behandling av personlighetsforstyrrelser, samt kommunalt psykisk helsearbeid. Har fokus på pårørende, familier og individuell samtaleterapi.

Schedule an Appointment
Johannes_edited_edited.jpg

Johannes Kyvik

Utdannet kognitiv terapeut og psykiatrisk sykepleier. Over 20 års erfaring innen psykisk helse; i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Bred kompetanse i møte med psykisk uhelse- og lidelse, kriser og strev i livet. Jobber også med nettbasert støtte, veiledning og terapi. Individuelle samtaler og parsamtaler.

Schedule an Appointment
Om oss: Meet the Team
bottom of page