top of page
ruben2_edited.jpg

Ruben Grytten

Utdannet psykiatrisk sykepleier og veileder med mange års erfaring fra arbeid innen akuttpsykiatri, spesialavdeling for behandling av personlighetsforstyrrelser, samt kommunalt psykisk helsearbeid. Har fokus på pårørende, familier og individuell samtaleterapi.

bottom of page