top of page
Bygning_edited.jpg

Møterom 23 er et tilbud for deg som strever med ulike hverdagsutfordringer. Vi er opptatt av at du skal føle trygghet og tillit i terapirommet. Om ønskelig tilbyr vi også hjemmebesøk og online-konsultasjon. Vi holder til i trivelige lokaler sentralt på Grålum, lett fremkommelighet med egen parkering.

Vi kan bidra med støtte og hjelp dersom du opplever:

Slitenhet
Stress
Uro, engstelse

Nedstemthet
Søvnvansker
Redusert selvfølelse

Relasjonsproblematikk
Vanskelig livssituasjon
Andre livsutfordringer

bottom of page